top of page
661b8e_58184482426e5b4fe63cbafa5c201657.

Clara Agustí, violinista i pedagoga.

 

Realitza els estudis d'interpretació amb Alex Garcia, Agustín León Ara, Vicent Balaguer, Stephan Picard, Yossi Zivoni, Joshua Epstein i Anna Bohigas. Membre de l'Orquestra de Cambra Catalana i col·laboradora d'orquestres de la Lorena francesa i de Catalunya (Orquestra Simfònica del Vallès, Barcelona Filharmonia, UNESCO...). Professora de Violí Suzuki de nivell 5, formada per Ana Maria Sebastián, Christophe Bossuat, Anna Podhajska, Koen Rens i Akiko Ooi. Amplia els estudis de pedagogia del violí a la Jacobs School of Music de la Universitat d'Indiana (USA) amb Mimi Zweig, Brenda Brenner, Rebecca Henry i Sherry Sinift.

Ha cursat la formació de Suzuki Early Childhood Education (música per a nadons) amb Dorothy Jones i la formació Rolland amb Lynne Denig, Nancy Kredel i Claudio Forcada. Clara és directora del SUMI | Suzuki Music Institute de Barcelona, la primera escola de Catalunya que combina les metodologies Suzuki i Willems per a desenvolupar una formació musical integral.

Clara Agustí, violinista y pedagoga.

 

Realiza los estudios de interpretación con Alex García, Agustín León Ara, Vicent Balaguer, Stephan Picard, Yossi Zivoni, Joshua Epstein y Anna Bohigas. Miembro de la Orquestra de Cambra Catalana y colaboradora de orquestas de la Lorena francesa y de Catalunya (Orquestra Simfònica del Vallès, Barcelona Filarmonia, UNESCO ...). Profesora de Violín Suzuki de nivel 5, formada por Ana María Sebastián, Christophe Bossuat, Anna Podhájska, Koen Rens y Akiko Ooi. Amplía los estudios de pedagogía del violín en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (EE.UU.) con Mimi Zweig, Brenda Brenner, Rebecca Henry y Sherry Sinift.

Ha cursado la formación de Suzuki Early Childhood Education (música para bebés) con Dorothy Jones y la formación Rolland con Lynne denigre, Nancy Kredel y Claudio Forcada. Clara es directora del SUMI | Suzuki Music Institute de Barcelona, ​​la primera escuela de Catalunya que combina las metodologías Suzuki y Willems para desarrollar una formación musical integral.

661b8e_a9d5698d8b3e650b52352c0d7cb6b03d.
bottom of page